Mobilforbud i skolen – hva er hensikten?

Bilde fra https://pixabay.com

Jeg er helt enig med forfatteren av artikkelen «La elevene beholde mobilene» VG 24.07.2018.
Argumentene for mobil-forbud holder ikke mål. Hvorfor kan ikke elevene få lov til å lære seg god mobil-bruk på skolen? Hvorfor er mobil forbudt i skoletimen, men ikke i langfri? Burde det kanskje vært omvendt? Er hele problemet egentlig at lærerne mangler kompetanse?

«Hvis vi voksne konfiskerer den på autopilot, gjør vi dem en bjørnetjeneste. Lærerne bør i stedet inndra mobilene så sjeldent som overhodet mulig, så elevene kan få trene opp evnen til kritisk mobilbruk.«

«Den norske skolen har ikke som eneste oppgave å sørge for at elevene lærer mest mulig i løpet av tiden på skolebenken. Når elevene går ut av videregående, skal de også være i stand til å takle resten av livet. Det innebærer blant annet å forstå når mobilen må legges bort og når det kan være fornuftig å bruke den. Og i resten av livet er det ingen som inndrar telefonen din når det er på tide å konsentrere seg.«

Les mer i artikkelen hos VG.no: Les her

Reklamer

Hvordan finner Facebook fram til venneforslagene?

Blir litt overrasket når Facebook foreslår å knytte vennskap med mennesker som jeg ikke har felles venner med og som jeg aldri har kommunisert med på FB.
– Hvordan kommer de fram til disse profilene?

Oppsummert: Null felles venner, ikke i noen grupper sammen, ingen felles interesser (som jeg kjenner til), ingen kommunikasjon på FB.

Noen av personene som FB foreslår som venner er på min kontaktliste på mobilen og/eller på e-post.
Spøker det, eller er jeg lettskremt? Kan Facebook se kontaktlistene mine?

I hvert fall er jeg nå inne på personvern-innstillingene for å finne ut av dette.
apper og nettsteder fant jeg mye jeg kan endre på, og jeg svarer NEI til det meste.

Vurderer situasjonen:

 • opprette en ny FB-profil?
 • ny epostadresse jeg ikke bruker til annet enn FB?
 • oppgir ikke mobilnummeret mitt?

Resultat:

 • Beholder min nåværende bruker.
 • Har opprettet en ny epost-adresse som jeg la inn på profilen min.
 • Fjernet mobilnummeret.

SPØRSMÅL: Har det skjedd en endring mht. «Personer du kanskje kjenner» ?

SVAR: Usikkert. Fortsatt finner jeg navnet til noen personer som jeg ikke har noen felles venner med og aldri har kontaktet via Facebook.

Her må det mer forskning til:

 1. En profil står med 0 venner. Har profil på Linkedin.
 2. En profil står med mange venner. Ingen felles, men er venn med en av mine venner. Har profil på Linkedin.
 3. For en profil finner jeg ingen kontaktpunkter.
 4. En profil står med 0 venner. Har profil på Linkedin.

Neste prosjekt blir å ta en kikk på https://lightbeam.en.downloadastro.com/download/


Skal vi bekymre oss for barn og deres bruk av sosiale medier?

5 grunner til at du ikke trenger å bekymre deg for barn og sosiale medier.

Sosiale medier kan være en positiv kraft i livet til barn og tenåringer.

Det handler mye om hvordan barn bruker apps som Instagram, Snapchat og YouTube, som vi voksne kanskje ikke helt forstår. Mllioner av barn bruker disse programmene, så det må jo ha en nytteverdi?

Ny forskning har belyst de gode tingene som kan skje når barna kobler til, deler og lærer på nettet. Som forelder kan du framheve de positiv6e sidene rett og slett ved å akseptere hvor viktig sosiale medier er for barna. Deretter kan du hjelpe dem med å finne måter å bruke det på slik at det utgjør noe verdifullt i livene deres.

Det styrker vennskap.

Ifølge «Common Sense studie Social Media, Social Life» sier 52 prosent av alle tenåringer som bruker sosiale medier at det har hjulpet deres vennskap. Bare 4 prosent sier at det motsatte har skjedd på grunn av sosiale media.

Det gir en følelse av tilhørighet.

En studie utført av Griffith University og University of Queensland i Australia fant ut at selv om amerikanske tenåringer har færre venner enn tidligere tenåringer, så er de mindre ensomme. De rapporterer å føle seg mindre isolert. De opplever å være mer sosialt kompetente, delvis på grunn av en økning i bruken av teknologien.

Det gir ekte støtte.

Online kan du bli akseptert selv om du har uvanlige interesser og ikke er så «cool». Kanskje man er utrygg på egen seksualitet eller andre grunnleggende ting? På nettet kan de oppleve å finne støtte til ideene sine. Suicidale tenåringer kan oppleve å få umiddelbar tilgang til online støtte med god kvalitet. Mer enn en gang har det skjedd at et online forum har snakket en ungdom ut av selvmordstanker.

Det hjelper dem å uttrykke seg.

Både produsenter og artister får ofte tilfredsstilt et behov for kreativ selvutfoldelse gjennom sosiale medier. Digital teknologi hjelper barna til å dele sitt arbeid med et bredere publikum og, ikke minst, samarbeide med fjerntliggende partnere (en essensiell ferdighet i det 21. århundre).

Det gir barna en stemme

Via Twitter, Facebook, og andre store sosiale nettverk får barna tilgang til viktig informasjon om saker og personer fra hele verden. Barn innser at de har en stemme de ikke hadde før. De kan gi sin støtte til enkelte mennesker eller uttrykke sin mening i en viktig sak.WordItOut-word-cloud-3165100 (1)

«WORDITOUT»
Click on the link above to see this word cloud at WordItOut.

Kilde:

Social Media, Social Life: How Teens View Their Digital Lives (2012)

 https://www.commonsensemedia.org/research/social-media-social-life-how-teens-view-their-digital-lives  26.06.2018


Fremtidsskolen er digital

I Artikkelen «Slik bør fremtidsskolen være» (11.06.2018) får vi vite hva skoleforskere ved OsloMet mener om hva som må til for å skape den beste skolen for fremtiden.

«Louise Mifsud og hennes forskningskollegaer Bård Ketil Engen og Tonje Hilde Giæver som forsker på digital kompetanse i skolen, fremhever at digitale læringsressurser kan bidra til økt faglig forståelse fordi elevene selv aktivt bearbeider og produserer faglig innhold.

Gjennom bruk av digitale læringsressurser kan også læreren legge til rette for gode læringsaktiviteter som inkluderer kreativt arbeid og samarbeid. Digitale læringsressurser omhandler alt fra nettsteder, nettbrett, smarttelefon, PC og programvare for å produsere og redigere multimodalt innhold.

– Det er ingen tvil om at fremtidsskolen er svært digital, sier førsteamanuensis Jan Merok Paulsen.

– Her vil barna og ungdommen sette standarden selv. Både dagens og morgendagens skole befolkes av barn og unge som har smartteknologien under huden.

Han understreker at digital teknologi muliggjør kreativ og innovativ læring, samtidig som teknologien gir elevenes og lærernes arbeid struktur.»

Kva slags nytte har vi av nynorsk?

Nynorsk som skolefag eller som del av norskfaget er litt aktuelt for tida.
Vi har spurt nokre elevar på ungdomsskulen om kva for slags nytte vi kan ha av nynorsk.

Det var 7 alternative svar, og dei kunne velje flere svar.
Spørsmålet var Kva er bra med nynorsk?
Det første alternativet («Ikkje noko av det») kan vi tolke på 2 måtar:

 1. Eg liker nynorsk av andre grunnar enn det som er nemnt her,  eller:
 2. Eg synest nynorsk er unyttig.

Totalt 42 elevar med 48 avkryssingar:

 • Ikkje noko av det 18
 • Det er fint å lære eit nytt skrivespråk 14
 • Eg kan lese masse fine bøker som er skrive på nynorsk 9
 • Det liknar på dialekta mi 6
 • Nynorsk har mange heilnorske ord som er norrøne og veldig gamle 4
 • Betre å skrive med ord som liknar meir på dialekta vår og som liknar mindre på dansk 3
 • Foreldra mine/nokre eg kjenner skriv nynorsk 2

Bildet er skjermdump frå  Google regneark

Multitasking

Usikker på nytteverdien, men mange av elevene våre engasjerte seg i dette forrige skoleår. (Konkurranseinstinktet var på plass.) De fleste var mye flinkere enn læreren. (Som forventet. Synes å huske at noen greide 100+ p. på det første spillet.)

Er «Multitasking» en nyttig ferdighet? Mange mener de er gode på å gjøre flere ting samtidig. Andre hevder at begrepet er ubrukelig og at når man tror man gjør flere ting samtidig, er det i virkeligheten «task-switching» man bedriver. Mao. kan du ikke gjøre 2 ulike læringsoppgaver samtidig!
I alle fall: Kan man trene det vha. spill som dette, har det nytteverdi?
http://multitaskgames.com

Hvordan begrunner man forbud mot mobil som læringsverktøy?

Jeg savner en god og kunnskapsbasert diskusjon om mobiltelefoner. Tror ikke det finnes superenkle og samtidig gode løsninger på problematikken. Hvis vi interesser oss for apparatene deres kan vi kanskje påvirke elevene til å bli smarte brukere?

Håper lærerne kommer opp med mange nye ideer i tida framover. Håper også det er lærere som er kjempegode i klasseledelse. Håper også disse lærerne har et blikk for det helhetlige og meningsfulle, for fleksibel og variert undervisning, der elevene er aktive og skaper sin egen læring, i en kontekst hvor man løfter blikket opp
fra læreboka og ser elevane som en del av deres verden og forbereder dem på å bli aktive samfunnsdeltakere i et framtidig samfunn.
Jeg er enig i at læreren må definere rammen for sin undervisning og at private ting, som mobiler,  ikke skal styre undervisninga. Men mener likevel at vi kan ha litt mer refleksjon omkring konsekvenser av ulike typer «forbud» på kort og lang sikt.

Hvorfor kan ikke velutdannede lærere vise elevene hvordan teknologi kan hjelpe dem i læringa, hvorfor forventer vi at foreldre og elever på egen hånd finner fram til ulike smarte verktøy i skolearbeidet? (Hvilket de ikke har forutsetninger for.) i et annet innlegg har jeg listet opp noen nyttige apper som kanskje ikke elevene vet om.

Min teori er at når vi gir elevene meningsfulle, kanskje «high-ceiling»-oppgaver av «higher order», glemmer de faktisk at f.eks. mobilen kun er et underholdningsverktøy. Jeg synes vi kan støtte hverandre i utviklinga av denne typen undervisning.

Takk til Hans Petter:
http://hanspetter.info/2015/03/feil-a-forby-mobilen-pa-skolen/

og til denne siden:

http://utdanningsnytt.no/debatt/2015/oktober/hvorfor-skal-vi-ha-et-mobilforbud-i-skolen/