*Sammensatte tekster på barnetrinnet

Takknemlig å arbeide med bilder på 1. til 7 trinn!

Det er interessant å se på progresjonen gjennom barnetrinnet som iktplan.no legger opp til.
Arbeid med tekst og bilder er ganske matnyttig og takknemlig.
Et hovedproblem vil være nedlasting av bilder og å lære elevene å respektere åndsverkreglene.

Mange tenker PowerPoint nærmest automatisk når elevene skal lage en sammensatt tekst med ord og bilder. Vi er enig i at PP er veldig fint å presentere bilder med. Noen ganger blir dette programmet dessverre misbrukt til å lage s.k. fancy presentasjoner med animerte effekter som tar oppmerksomhet vekk fra innholdet og formidleren.

Det er fint å lage ulike produkter i PP for elevene, men man kan jo vurdere alle de andre alternativene også (for PC):

Presentasjon. PREZI: prezi.com
Artig med en dynamisk framvisning av lysbildene.

Lage video med bilder. PHOTOSTORY: http://www.microsoft.com/nb-no/download/details.aspx?id=11132
I Photostory kan du legge inn musikk som finnes i programvaren. Og så kan du på enkel måte snakke inn kommentarer til bildene. Det er også svært enkelt å sette inn tekst. En utfordring for mange viser seg å få til lagre wmv-filen rett og finne den igjen.

MINECRAFT: https://minecraft.net/
Utrolig mye muligheter. Ikke alle funksjoner er like egnet til faglig arbeid, kommer an på tema!

Lage video med bilder. MOVIEMAKER: http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/products/features/movie-maker
Sikkerstikk for videolaging.

Tankekart hvor du kan sette inn bilde, lyd, video. MINDOMO: http://www.mindomo.com/

Hvorfor ikke prøve Evernote. EVERNOTE:  http://evernote.com/

Her er link til en side med PowerPoint:
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/

Se på ulike kompetanseområder i forbindelse med denne typen oppgave:

KILDE: iktplan.no
———————————————————————————————-

Etter 2. klassetrinn: Elevene skal kunne lage en enkel sammensatt tekst

Eleven kan:

– fortelle at ikke alle bilder man finner kan brukes fritt
– sette inn bilde sammen med tekst
– foreta tekstbryting rundt bildet

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=6&page=M%26aring%3Bl+etter+2.+trinn

Etter 4. klassetrinn: Elevene skal kunne lage ulike sammensatte tekster

Elevene kan:

– sette sammen en multimodal tekst med overskrift, tekst og bilder
– skalere bilder slik at størrelsesforhold beholdes
– beskjære bilder for å fremheve budskap
– bryte tekst rundt bilder slik at layouten blir ryddig

Etter 7. klassetrinn: Elevene skal kunne produsere og presentere ulike multimodale produkter

1) Eleven kan:
– lage lenker på tekst og bilder
– fortelle om de mest brukte bildeformatene (jpg, gif, png, bmp)
– fortelle hva copyright betyr

2) Eleven kan:

– sette inn ulike typer diagram i en presentasjon for å visualisere budskap (tabell, søyle, sektor, linje)
– tilpasse skriftstørrelse/type og oppsett til budskapet i teksten
– lage en funksjonell rekkefølge for hvordan elementer blir presentert i et multimodalt produkt
– forklare lisenssymbolene i Creative Commons

3) Eleven kan:

– lage en automatisk generert innholdsfortegnelse
– fortelle om de mest brukte videoformatene
– tilpasse og sette inn video i et multimodalt produkt
– bruke funksjonelle lenker slik at kilder blir gjenfinnbare

Reklamer

*Elevene trives og lærer med IKT

2012-09-23 13.34.51

Kosetimer

Her om dagen hadde noen klasser på ungdomstrinn i oppdrag å lage en presentasjon av samenes historie og kultur. Oppgaven var både i norsk og samfunnsfag. De skulle bruke Internett-kilder og lage en skjerm-presentasjon med tekst, bilder og lyd. Det skulle ikke være framføring (alle – eller nesten alle – pustet lettet ut …).
Så all kunnskapen i temaet måtte vises fram på skjermen. Dermed fikk vi 100 % fokus på en skapende prosess, uten «stresset» med det å måtte stå fram, som altså noen er bekymret for.

Denne typen produksjon krever at det blir endel tekst på skjermen. Utfordringen da blir å velge ut det som er vesentlig. I en muntlig presentasjon med såkalt skjermstøtte bør det jo være svært lite tekst og mest bilder og grafikk for å støtte framlegginga. Det er dermed en annen type arbeidsoppgave.

Freden i klasserommet

Da vi kom igang og alle visste hva de skulle gjøre, senket det seg en fred over klasserommet som det er en stund siden vi observerte! Man skulle vel tro det motsatte ville skje? Her er det fritt fram! En forklaring kan være at elevene har så langt i skoleåret hatt veldig mye arbeid med lærebøker og skrivebøker. Mye bruk av IKT, ja, men ikke med medier som i dette tilfellet.
De koste seg ved å få være kreative. Alle var blide og veldig seriøst opptatt. Det handlet om å lage et fint design. Bruke farger og skrifttyper. Leite etter de beste videoene med Mari Boine og andre. Klippe, lime, flytte, ombrekke tekst/bilder … Redigere (det vil som regel bety å korte ned teksten), prioritere. Dele inn i avsnitt. Lage overskrifter. Få fram stoffet tydelig.

Totalt sett en  veldig fin arbeidsprosess over noen få skoletimer. Arbeidet skulle være enkeltvis, men det var lov å ta imot hjelp.

Introen

Introduksjonen gjorde vi med en presentasjon fra Dammskolen. Elevene så en presentasjon med en strukturert tekst, bilder og en stemme som leste opp innholdet. Den var (selvsagt) innenfor temaet. Du kan se den HER. Det funket fint som en start på temaet og ikke minst som et eksempel på en sammensatt tekst. God struktur, fin bruk av bilder. Innholdet kommer tydelig fram, som jo er det viktigste.

De fleste elevene ønsket å bruke PowerPoint, kanskje mest siden dette er installert på skolens PC-er. Mange brukte Prezi. Her var det nok en liten «bøyg» for noen å få det sammen som de ville. Men kult med dynamikken på skjermen! Noen laget også presentasjonen i Minecraft. Svært få ville bruke Win MovieMaker, som var installert.
Det ble foreslått også andre programmer, men da måtte elevene bruke privat utstyr: Photostory, Evernote, I tillegg den nettbaserte Mindomo, Dette er alle programmer hvor du kan sette inn både tekst, linker, bilder og video.

Arbeidet

Vi la vekt på at innholdet skal være sentralt. Designet var denne gangen underordnet. Stoffet måtte ha en god rekkefølge, man måtte bruke fagord (begreper) – viktig å få  med. Viktig også å bruke sitt eget personlige, naturlige språk. Kildebruk må oppgis, også på dette feltet er det nok også mye å lære. Passelig mengde med bilder (de beste bildene!) og lyd. Hvordan skal man sette inn lyd eller video i PowerPoint og sikre seg at den blir med når PPT-filen flyttes over til en annen enhet? Det enkleste blir å linke til en video på Youtube. (Joda, det går an å integrere en video i PowerPoint.)

Et tips var å ha f.eks. 8 lysbilder eller sjekke om det tar ca 3 minutter å se på hele presentasjonen, da blir det passelig mye!

Læring

Læringsmål i samfunnsfag:
*Samane sin kultur og historie – presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå dansketida til i dag, og drøfte forholdet deira til storsamfunnet

Læringsmål i norsk:
*Lage sammensatte tekster – bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
*gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland
*Personvern og opphavsrett – gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

Vurdering

Uten karakter på design og utforming. Vurdering med karakter på faglig innhold. Her var det vekt på om eleven gjennom presentasjonen viste faglige kunnskaper, innsikt og forståelse. En stor utfordring er selvsagt arbeidskravet som handler om å : «- drøfte forholdet deira til storsamfunnet».  De flinkeste elevene ville skåre på dette spørsmålet. Svakere elever vil slite litt. Men det er en flott samfunnsfaglig oppgave.

Neste gang

Tipper at elevene mer enn gjerne blir med på en liknende oppgave også seinere. Det er artig å være både kunstner, forfatter og redaktør.

* Gode apper til skoleelevene

Dragon Box Mange elever (og foreldre) har en smarttelefon og/eller et nettbrett. Disse kan også brukes til trening i skolefag. Enkelte ferdigheter kan med fordel repeteres og trenes på. Nedenfor er nevnt eksempler på Android-apper vi har testet og kan anbefale. Tilsvarende Iphone/Ipad-apper finner du på Apple.com.  Det finnes sikkert mange flere gode apper, og det dukker opp nye hver dag. De som nevnes her er gratis. (Du finner betalingsversjoner av de samme appene – de inneholder flere funksjoner og er mer brukervennlige.) Er du villig til å betale noen kroner, er utvalget selvsagt mye større. NB. Sjekk at du har enten en Wifi-tilkobling eller en datatilkobling som ikke koster for mye – før du laster ned noe på telefonen.

MATEMATIKK:   DRAGONBOX (lær deg algebra på en morsom måte),    MATH GENIOUS TRAINER,    MATH MANIAC,    MATH WORKOUT,    MATH PRACTICE,    TANGRAM.    

KHAN ACADEMY PLAYER. (Spiller videoer fra Khan Academy, ordner videoer etter tema)

NORGESKART (Viser topografisk, raster og sjøkart fra Kartverket med mer.)    WORLDSCOPE (Webkamera fra mange steder i verden)

TUNER (Stemmeapparat)

EVERNOTE (Notisblokk for ekst, bilder, lyd osv. Synker mellom pc, mobil og nettbrett)

Dere som er litt avanserte kan jo sjekke GEOGEBRA-appen. (har ikke testet den)

Learn English with BUSUU (the leading online community for language learning, brings you the perfect app to learn English on the go.)

TEST YOUR ENGLISH (This application helps you to improve your English skills. It contains more than 300 multiple choice tests.)

Søkemotoren WOLPHRAM ALPHA er ikke gratis, men er et utrolig flott hjelpemiddel – ikke bare i matematikk. Veldig moro å få opp løsningen på likningen vi strever med! Se på nettversjonen, skriv inn a+b og se hva du får.

Husk at du kan installere fra nettsiden til dine mobile enheter – bare prøv!

Her er en du kan snakke med (in english …) ASSISTANT ( – a virtual buddy for your Android device that uses natural language technology to answer questions, find information, launch apps and connect you with various web services)