*Sammensatte tekster på barnetrinnet

Takknemlig å arbeide med bilder på 1. til 7 trinn!

Det er interessant å se på progresjonen gjennom barnetrinnet som iktplan.no legger opp til.
Arbeid med tekst og bilder er ganske matnyttig og takknemlig.
Et hovedproblem vil være nedlasting av bilder og å lære elevene å respektere åndsverkreglene.

Mange tenker PowerPoint nærmest automatisk når elevene skal lage en sammensatt tekst med ord og bilder. Vi er enig i at PP er veldig fint å presentere bilder med. Noen ganger blir dette programmet dessverre misbrukt til å lage s.k. fancy presentasjoner med animerte effekter som tar oppmerksomhet vekk fra innholdet og formidleren.

Det er fint å lage ulike produkter i PP for elevene, men man kan jo vurdere alle de andre alternativene også (for PC):

Presentasjon. PREZI: prezi.com
Artig med en dynamisk framvisning av lysbildene.

Lage video med bilder. PHOTOSTORY: http://www.microsoft.com/nb-no/download/details.aspx?id=11132
I Photostory kan du legge inn musikk som finnes i programvaren. Og så kan du på enkel måte snakke inn kommentarer til bildene. Det er også svært enkelt å sette inn tekst. En utfordring for mange viser seg å få til lagre wmv-filen rett og finne den igjen.

MINECRAFT: https://minecraft.net/
Utrolig mye muligheter. Ikke alle funksjoner er like egnet til faglig arbeid, kommer an på tema!

Lage video med bilder. MOVIEMAKER: http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/products/features/movie-maker
Sikkerstikk for videolaging.

Tankekart hvor du kan sette inn bilde, lyd, video. MINDOMO: http://www.mindomo.com/

Hvorfor ikke prøve Evernote. EVERNOTE:  http://evernote.com/

Her er link til en side med PowerPoint:
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/

Se på ulike kompetanseområder i forbindelse med denne typen oppgave:

KILDE: iktplan.no
———————————————————————————————-

Etter 2. klassetrinn: Elevene skal kunne lage en enkel sammensatt tekst

Eleven kan:

– fortelle at ikke alle bilder man finner kan brukes fritt
– sette inn bilde sammen med tekst
– foreta tekstbryting rundt bildet

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=6&page=M%26aring%3Bl+etter+2.+trinn

Etter 4. klassetrinn: Elevene skal kunne lage ulike sammensatte tekster

Elevene kan:

– sette sammen en multimodal tekst med overskrift, tekst og bilder
– skalere bilder slik at størrelsesforhold beholdes
– beskjære bilder for å fremheve budskap
– bryte tekst rundt bilder slik at layouten blir ryddig

Etter 7. klassetrinn: Elevene skal kunne produsere og presentere ulike multimodale produkter

1) Eleven kan:
– lage lenker på tekst og bilder
– fortelle om de mest brukte bildeformatene (jpg, gif, png, bmp)
– fortelle hva copyright betyr

2) Eleven kan:

– sette inn ulike typer diagram i en presentasjon for å visualisere budskap (tabell, søyle, sektor, linje)
– tilpasse skriftstørrelse/type og oppsett til budskapet i teksten
– lage en funksjonell rekkefølge for hvordan elementer blir presentert i et multimodalt produkt
– forklare lisenssymbolene i Creative Commons

3) Eleven kan:

– lage en automatisk generert innholdsfortegnelse
– fortelle om de mest brukte videoformatene
– tilpasse og sette inn video i et multimodalt produkt
– bruke funksjonelle lenker slik at kilder blir gjenfinnbare

Reklamer

*Elevene trives og lærer med IKT

2012-09-23 13.34.51

Kosetimer

Her om dagen hadde noen klasser på ungdomstrinn i oppdrag å lage en presentasjon av samenes historie og kultur. Oppgaven var både i norsk og samfunnsfag. De skulle bruke Internett-kilder og lage en skjerm-presentasjon med tekst, bilder og lyd. Det skulle ikke være framføring (alle – eller nesten alle – pustet lettet ut …).
Så all kunnskapen i temaet måtte vises fram på skjermen. Dermed fikk vi 100 % fokus på en skapende prosess, uten «stresset» med det å måtte stå fram, som altså noen er bekymret for.

Denne typen produksjon krever at det blir endel tekst på skjermen. Utfordringen da blir å velge ut det som er vesentlig. I en muntlig presentasjon med såkalt skjermstøtte bør det jo være svært lite tekst og mest bilder og grafikk for å støtte framlegginga. Det er dermed en annen type arbeidsoppgave.

Freden i klasserommet

Da vi kom igang og alle visste hva de skulle gjøre, senket det seg en fred over klasserommet som det er en stund siden vi observerte! Man skulle vel tro det motsatte ville skje? Her er det fritt fram! En forklaring kan være at elevene har så langt i skoleåret hatt veldig mye arbeid med lærebøker og skrivebøker. Mye bruk av IKT, ja, men ikke med medier som i dette tilfellet.
De koste seg ved å få være kreative. Alle var blide og veldig seriøst opptatt. Det handlet om å lage et fint design. Bruke farger og skrifttyper. Leite etter de beste videoene med Mari Boine og andre. Klippe, lime, flytte, ombrekke tekst/bilder … Redigere (det vil som regel bety å korte ned teksten), prioritere. Dele inn i avsnitt. Lage overskrifter. Få fram stoffet tydelig.

Totalt sett en  veldig fin arbeidsprosess over noen få skoletimer. Arbeidet skulle være enkeltvis, men det var lov å ta imot hjelp.

Introen

Introduksjonen gjorde vi med en presentasjon fra Dammskolen. Elevene så en presentasjon med en strukturert tekst, bilder og en stemme som leste opp innholdet. Den var (selvsagt) innenfor temaet. Du kan se den HER. Det funket fint som en start på temaet og ikke minst som et eksempel på en sammensatt tekst. God struktur, fin bruk av bilder. Innholdet kommer tydelig fram, som jo er det viktigste.

De fleste elevene ønsket å bruke PowerPoint, kanskje mest siden dette er installert på skolens PC-er. Mange brukte Prezi. Her var det nok en liten «bøyg» for noen å få det sammen som de ville. Men kult med dynamikken på skjermen! Noen laget også presentasjonen i Minecraft. Svært få ville bruke Win MovieMaker, som var installert.
Det ble foreslått også andre programmer, men da måtte elevene bruke privat utstyr: Photostory, Evernote, I tillegg den nettbaserte Mindomo, Dette er alle programmer hvor du kan sette inn både tekst, linker, bilder og video.

Arbeidet

Vi la vekt på at innholdet skal være sentralt. Designet var denne gangen underordnet. Stoffet måtte ha en god rekkefølge, man måtte bruke fagord (begreper) – viktig å få  med. Viktig også å bruke sitt eget personlige, naturlige språk. Kildebruk må oppgis, også på dette feltet er det nok også mye å lære. Passelig mengde med bilder (de beste bildene!) og lyd. Hvordan skal man sette inn lyd eller video i PowerPoint og sikre seg at den blir med når PPT-filen flyttes over til en annen enhet? Det enkleste blir å linke til en video på Youtube. (Joda, det går an å integrere en video i PowerPoint.)

Et tips var å ha f.eks. 8 lysbilder eller sjekke om det tar ca 3 minutter å se på hele presentasjonen, da blir det passelig mye!

Læring

Læringsmål i samfunnsfag:
*Samane sin kultur og historie – presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå dansketida til i dag, og drøfte forholdet deira til storsamfunnet

Læringsmål i norsk:
*Lage sammensatte tekster – bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
*gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland
*Personvern og opphavsrett – gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

Vurdering

Uten karakter på design og utforming. Vurdering med karakter på faglig innhold. Her var det vekt på om eleven gjennom presentasjonen viste faglige kunnskaper, innsikt og forståelse. En stor utfordring er selvsagt arbeidskravet som handler om å : «- drøfte forholdet deira til storsamfunnet».  De flinkeste elevene ville skåre på dette spørsmålet. Svakere elever vil slite litt. Men det er en flott samfunnsfaglig oppgave.

Neste gang

Tipper at elevene mer enn gjerne blir med på en liknende oppgave også seinere. Det er artig å være både kunstner, forfatter og redaktør.

* Omvendt undervisning – «Flipped Classroom»

Hva er «omvendt undervisning»?

I følge  Rolf-Anders Moldeklev kan fenomenet forklares slik

«Kort fortalt går det ut på at elevene gjennomgår nytt stoff ved hjelp av videoforelesninger hjemme, for så å bruke tiden på skolen til å jobbe mer med stoffet. Fordelene er at elevene kan jobbe i sitt eget tempo – pause, spole tilbake eller se en video flere ganger. På skolen blir lærer mer frigjort til å gå rundt og veilede elevene og det er også rom for at elevene kan bruke mer tid til å jobbe aktivt og gjerne med praktiske oppgaver på skolen.»
(Sitat fra http://moldeklev.wordpress.com/2011/10/12/omvendt-undervisning-flipped-classroom/)

«Flipped Cassroom» –  En video-forklaring av Roger Markussen og BjørnOve Thue


Andre ressurser:

Lektor Thues tavle
The Flipped Class Network
Vodcasting and the Flipped Classroom
Khan Academy
Omvendt undervisning, Del og Bruk
Omvendt undervisning
Khan Academy:  Resource Overview (Youtube) 

Roger Markussen har opprettet en gruppe på Del og bruk for omvendt undervisning. Samme gruppe har side på Facebook.


Noen fordeler med omvendt undervisning (sakset fra denne siden):

 • Elevene får mer tid med læreren (Egentlig blir leksetiden med lærer!)
 • Elevene kan pause, spole, se på nytt etc…
 • Elevene ser presentasjonen når de har tid og overskudd til å følge med
 • Elevene kan repetere undervisningen når de vil
 • Elever som er borte kan enkelt ta igjen det tapte
 • Differensiering med mange forskjellige undervisningsopplegg er fullt mulig samtidig
 • Elever som raskt har skjønt et tema kan gå videre i pensum
 • Elever som trenger litt mer tid på et tema kan styre dette litt selv
 • Man får bedre tid til å variere
 • Elever som ikke liker å spørre om hjelp kan se videoeksempler eller teori med øreklokker i timen
 • Foreldre kan lettere hjelpe barnet med en videoforelesning enn å løse oppgaver
 • Dersom læreren er borte er elevene likevel forberedt på stoffet når de får en vikar
 • Genialt som oppsummering før prøver
 • Elevene er forberedt på undervisningstemaet før de møter i timen
 • Læreren får bedre mulighet til å reflektere over presentasjonen av nye tema før timen
 • Læreren trenger bare å spille inn hvert tema en gang
 • Han/hun kan pusse litt på det fra gang til gang slik at det blir bedre
 • Det kan brukes i flere klasser som har det samme faget
 • Det kan selvfølgelig brukes om fra år til år (Som frigjør tid som læreren kan bruke til å lage flotte undervisningsopplegg)
 • Læreren får tid til å prate med hver elev (underveisvurderinger, elevsamtaler, oppgavehjelp, osv)
 • Fordel for vikarer å komme til timer hvor elevene har forberedt seg på temaet før timen
 • Klasserommet blir en læringsarena istedenfor en undervisningsarena. Samtalen og den menneskelige relasjonen trer frem i undervisningen
 • Videoene kan enkelt deles mellom lærere
 • Sammen med tilbakemeldinger fra elever kan dette bidra til at undervisningsvideoene blir bedre og bedre etter som tiden går
 • Det blir lettere et større fokus på at eleven må lære faget – ikke læreren som skal lære elevene faget

Ting å tenke på (sakset fra samme sted)
Det er noen ting som er viktige å tenke gjennom før man hopper i gang med omvendt undervisning. Her følger noen punkter:

 • En dårlig presentasjon blir ikke bedre av å være på video! Den blir fort verre fordi flere elever kan komme til å se den flere ganger
 • Ikke alle temaer passer å presentere som en videosnutt. Viktig å tenke gjennom hva som passer (også viktig å få tilbakemeldinger fra elevene!)
 • Når læreplanen endres blir det viktig å erstatte videoer som ikke lenger er relevante
 • Noen elever liker ikke den passive presentasjonsformen det er å se på video
 • Det skjer stadig vekk at elever ikke har sett videoleksene før timene (Du trenger et undervisningsopplegg som tar høyde for dette)
 • Elevene bør ha god nettilgang hjemme (Det bør være mulig å laste ned videoene lokalt for de som ikke har)
 • Alle elevene bør ha øreklokker
 • Tenk nøye gjennom tidsbruken elevene må ha med videoforelesninger hjemme. Jeg tror det er viktig å ikke overbelaste, da elevene kan bli negative til strukturen
 • Lag videoer som baserer seg på temaer og ikke på kapitler i den boka du bruker nå (det kan endre seg)
 • Lengden på videoen bør være kort
 • Du trenger tid, programvare og stille lokaler for å lage videoene

Teoripresentasjonen er den samme for alle elevgrupper. Tilpasningen må gjøres ved å variere klasseromsundervisningen.

Her finner du videoer:

Yotube – Robbinor

Youtube – Mattehjelp 9

https://skranevatnetikttips.wikispaces.com/

Youtubekanal – Mattehjelp (2009)

Mattevideo.no

Youtube – Roger Markussen

Åretta Ungdomsskole, IKT og matematikk – Geogebra og Excel.


Related articles


Mine vidoer

Disse tre videoene nedenfor er tatt opp ved å skrive med høyre hånd og holde mobiltelefonen i venstre hånd… Ganske tungvint og vanskelig. Men enkelt å laste opp på Youtube rett etter opptak!
På Youtube kan du velge hvor synlig/offentlig videoen skal være. Du kan publisere med link, for eksempel. Da trenger deltakerne linken for å kunne se.
Det er mye bedre å prøve en løsning med f.eks. Camtasia eller My Screen Recorder!

 1. http://www.youtube.com/watch?v=sqEmixCt1Kw&feature=plcp
 2. http://www.youtube.com/watch?v=mXQ7ch9mLxE&feature=channel&list=UL
 3. http://www.youtube.com/watch?v=drU7nVq0dqw&feature=channel&list=UL

Mine eksempler

Jeg har prøvd ut videoer i matematikkundervisning på ungdomsskolen.

Slik lyder oppgavene mine 8.klassinger fikk den aller første gangen (Tittelen var VIDEOLEKSE):
NB. Videoen vi brukte lånte vi på Youtube, siden temaet var «Vei, fart,tid» og vi ikke hadde laget noen selv på vår skole.

 • Se på videoen en eller flere ganger hjemme. (Se gjerne sammen med andre, en forelder kanskje?)
  FILM: VEI, FART, TID *

  Skriv en egenvurdering i korte punkter. 70-100 ord er passelig:

 • 1) Hva synes du om videoen?
  (En bra opplevelse? God teknisk kvalitet? For lang/for kort?)2) Hva lærte du av videoen?
  (Skriv i korte punkter det du lærte.)

  3) Hva var vanskelig å forstå – eller – hva trenger du mer forklaring på?
  (Skriv opp hva du kan trenge mer forklaring av en lærer på. Hva bør læreren din vise deg eller forklare deg om dette temaet?)


Her er sjekkpunkter for deg som har tenkt å sette i gang med Omvendt Undervisning – hentet fra Futurelabs:

 • An understanding of how the flipped classroom has developed
 • Learn how to develop your own flipped classroom
 • Design trial lessons to take back to your own school
 • Develop your own toolbox of techniques for your classes
 • Network and discuss ideas with teachers from other schools
 • Hear examples of how other schools are using flipped classrooms to improve the learning experience
 • Understand ways to capture, review and assess pupil performance

http://www.futurelab.org.uk/what-we-do/events/cpd-workshop-flipped-classroom