*10 gode apper for skoleelever

Disse appene har jeg positiv erfaring med på mine egne enheter. Fant ut at de er ganske lærerike på en morsom måte. Egentlig er det vel mange som har funnet ut at all læring der man tar i bruk metodikk fra spillverdenen fungerer godt.

1) MINECRAFT

Kr 49,-

Finnes i gratis utgave (demo)

Oppgave: Bygg et hus etter mål

2) WORDFEUD

Kr 21,-

Finnes i gratis utgave

Oppgave: Lag ord og spill mot en motstander.

3) QUIZ BATTLE

Finnes i gratis utgave.

Spill mot en motstander. Spørsmål på norsk fra mange ulike tema.

(Det kan virke som om QuizBattle-spillet er oversatt til norsk fra engelsk via dansk …)

4) TEST YOUR ENGLISH

Bli god i engelsk!

1: ELEMENTARY LEVEL

 This application helps you to improve your English skills. It contains more than 300 multiple choice tests.

2: INTERMEDIATE LEVEL

 This application helps you to improve your English skills. It contains more than 900 multiple choice testS.

3: ADVANCED LEVEL

 This application helps you to improve your English skills. It contains more than 900 multiple choice test

4: VOCABULARY

This application will help you learn essential vocabulary. You can test and improve your knowledge in two ways: You can either match words with their meanings or meanings with their words. Every test contains 10 questions and each question has 4 answer options. You have to select the correct answer. In the end of each test you can check your answers.

6) GEOMETRY PAD

Med Geometry Pad kan du opprette grunnleggende geometriske figurer, utforske og endre deres egenskaper og beregninger for. Figurene vises på en rulleliste og zoomable arbeidsbok med et rektangulært koordinatsystem.
IKKE for mobil. Tilsvarer Geogebra for Mac/PC/Linux og baserer seg på Java.

7) BRAINPOP

The BrainPOP Featured Movie and BrainPOP Jr. Movie of the Week apps regularly deliver fresh movies, quizzes, and bonus features right to your handheld device. They cover a breadth of relevant topics including current events, historical figures and milestones, holidays, curricular subjects, and more.

Brainpop inneholder engelskspråklige undervisningsopplegg i mange fag og tema. Fakta i temaet presenteres som svaret på en problemstilling. Det skjer ved hjelp av blant annet en animasjonsfilm og flervalgsoppgaver.

Appen finner du her

8) Socrative

Socrative is a smart student response system that empowers teachers to engage their classrooms through a series of educational exercises and games via smartphones, laptops, and tablets.
ASSESSMENT: Student responses are visually represented for multiple choice, true/false and Short Answer questions. For pre-planned activities a teacher can view reports online as a google spreadsheet or as an emailed Excel file.
ENGAGING: Teachers login through their device and select an activity which controls the flow of questions and games. Students simply login with their device and interact real time with the content.

Her er mitt romnummer: 850321. I rommet mitt finner du oppgaver og spørsmål jeg har lagt ut. Akkurat nå: 5 spørsmål på engelsk (demo).
Du må laste ned appen for student og den for lærer for å teste ut dette.

9) Math Workout

Utmerket for trening i regneartene.

10) Wolfram Alpha

Wolfram Alpha er ein nettbasert database som kalkulerer og viser enkel og avansert matematisk informasjon. Databasen er utvikla av Wolfram Research og ligg gratis tilgjengeleg. Den vart lansert i mai 2009.

Tenesta den gjer kan minne om ei søkjeteneste eller eit nettleksikon, men inneheld andre funksjonar. I botn ligg programmet Mathematica, som er eit kraftig kalkulatorprogram som mellom anna kan handtere integralrekning. Wolfram Alpha har lister over stoff og deira kjemiske formlar, statistikkdatabase over vær og BNP, med meir. Databasen er endå under utvikling og utviding. (Tekst fra http://nn.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Alpha

Appen får du her, den koster ca 16 NOK.

EKSEMPEL PÅ BRUK AV WOLFRAM ALPHA

En artig måte å bruke Wolfram Alpha på er å kontrollere likninger. Du kan skrive inn hele likningen og så får du ut verdien av den ukjente, en graf og mye annen informasjon.

input

plot

forms

solution

Reklamer

* Spennende matematikk på Mangahigh.com

Våre matematikkelever er blitt gode på Mangahigh. Hvem greide en medalje i dag? Hvor ligger vår skole på rankingen?

Vi har valgt å legge inn alle elevene i 4. til 10. klasse i denne spill-plattformen. Jeg observerer samtidig at det er få andre norske skoler her. Så kanskje lufta går ut av ballongen etter en tid?  Som med alle såkalte lærespill må aktiviteten ha en sammenheng med arbeidet i faget ellers i uka. Hvis ikke mister det fort verdi og interesse. det blir spennende å se hvordan det går framover. Vil alle elevene oppfatte oppgavene som obligatoriske? Er spillene så gode at de alltid kan tilby nye utfordringer til den som allerede har klart høy score?

OPPSTART

Den første jobben går ut på å installere elever inndelt i grupper. Man oppretter nye klasser («Classes») og importerer elevene inn i klassen. Importen kan man gjøre manuelt for en og en elev eller med «Bulk import» der du har elevliste i csv-format. Elevene kjan endre både brukernavn og passord etter innlogging. Jeg har valgt å benevne aldregruppene med det årstallet da de begynte på skolen. Så gruppe «2003» er årets 10.klassinger. Alle elever må delta i en gruppe. Ved import blir det sjekket at det ikke fins flere identer for samme elev.  Her finner du informasjon om hvordan du starter opp.

TO TYPER AKTIVITET

De to typer av aktiviteter er «Games»  eller «Prodigi». I spillene samler du poeng etter hvert som du får oppgaver  i høyere vanskegrad og i større tempo. Du kan oppnå bronse-, sølv-, eller gullmedalje. «Prodigi» er mer en leksjon hvor du jobber med et matematisk tema, med et bestemt læremål. Når oppgaven starter, kan du velge mellom «Teach me» og «Play now». Det geniale med denne typen aktivitet er tilbakemeldingene du får og muligheten til å gå tilbake og se på feilene.

CHALLENGE

Lærer legger inn en eller flere oppgaver som «Challenge» til elevgruppa. Det kan være f.eks. et spill og en Prodigi i det temaet de jobber med på skolen akkurat nå.

LÆRESTOFF

Du finner en god oversikt over lærestoffet. Du kan søke opp aktiviteter for ulike tema/læringsmål og aldersgrupper og koble det til «Challenge».


Her ser du en oversikt over aktuelle spill; «Games». Inntil du oppretter en konto og kan logge inn, kan du bruke en demo-versjon av spillene:


http://www.mangahigh.com/en_gb/games

* ‘Bridge Construction’ og andre typer spill

Det er ingen tvil om at spill kan komme til å bli en viktigere aktivitet i skolen i tida framover enn fram til nå. Det er interessant å observere og reflektere over opplevelsen med spillet og dynamikken. Noen hevder at skoletida kunne vært redusert kraftig  hvis man tok ut 100 % potensial fra læringseffekten i spill. På dataspilliskolen finner du veldig gode forklaringer på blant annet fordeler ved bruk av spill.

Informativ artikkel på ndla.no om «Dataspill og påvirkning»

Litt å tenke i artikkelen om spill  på ung.no

Framtidas klasserom?


KONSTRUERE BROER

Å lage broer er en morsom variant av spill som simulerer virkelighetens fysiske lover.

Er Bridge Builder Demo verdens minste spill? En filstørrelse ¨på 121 kB virker nesten usannsynlig. Spillet kom ut i år 2000. Slik spiller du: Sett sammen en bro ved å følge prinsipper for trekantdesign. Kjør så «Test» og se etter at «Run Train» går bra, da går du videre. Spillet inneholder 6 nivå. Akkurat dette spillet er en grei intro til mange andre brokonstruksjonsspill som er mer intrikate og omfattende. Hos Chronic Logic finner vi flere spill av samme type.

Gratis demo av Bridge Construction Set er veldig bra. Inneholder kun 4 broer. (4,7 MB å laste ned)

ALLER BEST FOR PC (gratis) : Bridge It – en mye kraftigere pakke med bedre grafikk og flere muligheter. (Demo, 137 MB å laste ned))

Apper til Android

1) Jeg har prøvd flere (gratis) og hos meg fungerte Bridge Constructor Free ganske bra på min HTC Incredible S, men det blir litt for smått. Reklamen er irriterende . Da er det mye morsommer med nettbrett (Asus TF 101, kjøpt 2011). Gratisversjonen er (selvsagt) for kort til at du blir helt fornøyd.  Kjøpeversjonen av Bridge Constructor koster €1.79.

2)  Bridge Architect Beta synes jeg er et bedre spill til Android-enhetene.
Selvsagt irriterende med reklamevinduet nederst på skjermen. Ingen hjelp underveis, ingen forklaringer eller hint, noen tekniske problemer. Les kommentarene

3) Bridge Construction Kit: Dette er tilsynelatende et veldig fint system. Pedagogiske forklaringer viser deg alle detaljer: hvordan du legger til og fjerner elementer osv.
Dette er jo flott – helt til du har spilt en stund og trenger CREDITS! Da nå du nemlig laste ned og spille et eller flere spill dom produsenten foreslår og tjene inn disse poengene. Ikke det jeg forventet, selv om BCK er gratis. Null poeng fra meg. (Finnes bare i gratisversjon.) I følge kommentarene er det tydeligvis delte meninger om spillet.


TIPS når du skal installere på Android telefon/nettbrett: Gå til nettsiden og last ned til enhetene derfra, det er kjempeenkelt. (Les om det her, Aftenposten)

STRATEGI-SPILL

  StarCraft IIWings of Liberty er et helt ok (gratis) sanntidsstrategispill som er lagt til framtida. Det inneholder både blod og gørr, stygt språk, drikking og røyking. Slåsskampene, hvor kroppsdeler flyr omkring, er lagt til et fremmed miljø – på en fjern planet i framtida. Synsvinkelen er mer ovenfra og ned. Dermed blir det ikke så mye ansikt-til-ansikt-opplevelser, slik som i f.eks. Grand Theft Autoder handling og miljø er i gjenkjennelige New York. Mange vil nok mislike at innholdet i spillet er krig, men mange mener at spillet kan være lærerikt i forhold til strategi, samarbeid og kreativitet.
Du blir fort dratt inn i spillet, og det er vanskelig å stoppe når du er i gang. Så det er lurt å følge med på klokka, så du ikke glemmer alt det andre du skal gjøre …
En åpenbar fordel med spillene fra Battlenet er foreldrekontrollen. Du kan tilpasse den fra denne siden.
Du oppretter en konto og laster ned en fil – det kan ta opptil 2 timer. Spillet tar 12 GB lagringsplass på datamaskinen (PC/Mac). LAST NED HERFRA, trykk på «Play free now».
Spillet anbefales til aldersgruppen 12-17 år. Pris: 39.99 €

Les omtale (Gamer.no, 2010)


 Jeg fant en mengde morsomme , små spill på Kizi – mest til underholdning:
http://kizi.com/ Trykk på «Skip to game» for å hoppe over reklamen. Mitt favoritt-bilspill likner på Amiga 500 fra ca 1988 …


Mathplayground

Noen å velge fra på denne siden:
http://www.mathplayground.com/game_directory.html

Hovedsiden for mathplayground:
http://www.mathplayground.com/index.html


* Dataspill og læring

Hva har dataspill med læring å gjøre?

Last ned noen gode presentasjoner her:

Lill Eilertsen: «Dataspill – når du gis en agenda for læring»

Mathias Poulsen: «Hva skal vi med dataspill i skolen?»

Atle Løkken: «Utvider dataspill spekteret av læringsmidler?»

Cathrine Fragell Darre: «Digital lek i barnehagen»


 Stortingsmelding fra 2007-08 om dataspill og læring

På regjeringen.no finner vi omtalt St.meld. nr. 14 pkt 6.4, Dataspill og læring.

Der står det blant annet (sitat-utdrag):

I meldingen pekes det videre på at forskning viser at når barn og unge spiller, innebærer det at de er involverte og engasjerte i komplekse læringssituasjoner. Spilling medfører at man må beherske ulike uttrykksformer, som for eksempel skriftlig og muntlig språk, bilder, symboler, redskaper osv. for å kommunisere. Forskning på dataspill i skolen peker i flere retninger i forhold til hvordan dataspill bør brukes i undervisningen, og hva nytten av å bruke dataspill faktisk er.

I meldingen vises det til at dataspill kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner i klasserommet, basert på at læreren demonstrerer et spill etterfulgt av klassediskusjoner eller oppgaver. Spill kan virke motiverende på elever som ikke er skolesterke. For å lykkes med dataspill i skolen er nødvendig at lærerne setter seg godt inn i de spillene som tas i bruk, og at spillene blir tilpasset elevene. 


UDIR kan du søke i læreplanene etter ordet «dataspill«. Da får du opp denne lista.

For å finne igjen ordet «dataspill» på nettsiden trykker du Ctrl + f på tastaturet og skriver inn ordet.På nettstedet http://dataspilliskolen.no/ finner du bra info om spill i skolen

Her finner du forklaringer og 0versikt over ulike sjangere.

Sitat fra nettsiden:

Spill med pedagogiske elementer imøtekommer behovene til en ny generasjon som skal læres opp, såkalte digitale innfødte, for å sikre gode undervisningsresultater og motivasjon. Denne generasjonen er født etter 70-tallet, og er oppvokst med og har brukt digital teknologi fra svært ung alder. De bruker ofte digitale medier, og IKT er nesten et morsmål for dem – et språk de bruker til å kommunisere, uttrykke seg og forstå verden rundt seg. De som er oppvokst med digitale medier spiller også mye dataspill og er ofte lidenskapelig opptatt av sosiale nettverk, i noen tilfeller i form av virtuelle verdener (Facebook, SecondLife, blogging mm.).VG.NO om spill: http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10050953


Lette spill

Litt enkle spill finner du på denne lista:

LYDBASERTE SPILL(passer for svaksynte): http://audiogames.net/playcenter/

SPILL FOR SMÅ BARN (engelsk): http://www.uptoten.com/kids

Prøv dette lærespillet: The Princes of the Tower
Flere norske lærespill på http://www.dammskolen.no/grunnskole/

Mange lærespill på Gruble.net: http://www.gruble.net/