* Gi tilbakemelding med video

Å «rette» stiler

I skoleverket er det tradisjon for å gi elevene spesifikk tilbakemelding på arbeidet de har levert inn. De skal jo vite hvorfor de får akkurat den karakteren – hva det var som manglet på det perfekte resultatet. Og det viktigste er jo at de skal lære noe av tilbakemeldingen. Underveis i skoleåret må eleven flere ganger få tilbake arbeid der vurderinga er gjort på en måte de har nytte av meste gang de skal utføre noe tilsvarende.

Skriveverktøy

Mange steder er det vanlig at elevene leverer sine tekster i en skrive-editor, det vanligste er Microsoft Word. En av fordelene med litt avanserte skriveverktøy er stavekontroll og synonymordbok. Når teksten skal legges i et forum eller er et innlegg i sosiale media, er det ikke dumt om den har blitt godt «vasket» først. Så langt – så greit.

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger som er vanligst i forhold til skriftlig arbeid er sannsynligvis en kort, skriftlig kommentar med et eller annet hyggelig innhold for å oppmuntre eleven og ønske lykke til videre. Et lite hakk bedre blir det når det er nevnt ting i teksten som eleven har fått til bra og andre ting han kan arbeide mer med videre. I «gamle dager» leverte elevene tekster på papir. Læreren brukte en penn og markerte feilene. I mange tilfeller skrev man også inn positive kommentarer og forslag til forbedringer. Mange lærere har overført dette til vår digitale verden ved å laste ned innleverte digitale tekster og så sette inn merknader i teksten digitalt.  Og så får elevene tilbake en ny versjon av sin egen tekst, «pyntet» med lærerens røde markeringer – akkurat som i gamle dager. Dette er enkelt å få til  i skriveverktøyene til office-programmer som Open Office, hvor skriveverktøyet heter «Writer» og Microsoft Office, hvor skriveverktøyet heter Word. En variant av elevens etterarbeid kunne være at hun jobbet med den redigerte/kommenterte versjonen – gikk inn i teksten og endret den i forhold til lærerens tilbakemeldinger. Så er den klar for innlevering i ny og forbedret utgave.

Skriveprosessen

Vi må ikke unnlate å nevne at i en skriveprosess bør absolutt elevene samarbeide med hverandre. Da må man ha en strukturert rekkefølge på arbeidet,  og mulighet til å legge inn kommentarer til hverandre. dette er ganske vanlig og enkelt å få til i en læringsplattform, f.eks. «it’s learning»,  hvor et slikt element heter «Prosessorientert dokument».

Tilbakemeldinger med video er kanskje ikke så vanlig, men kan gi en ekstra dimensjon i kommunikasjon med elevene (selvsagt!). Det er mange måter å gjøre det på, jeg viser her en av metodene og linker til eksempler og forklaringer fra amerikansk virkelighet:

Skjermopptak som tilbakemelding

Programvaren lar deg gjøre videoopptak mens du kommenterer elevens skrivearbeid. Videoopptaket blir av elevens tekst, og dine markeringer med datamusen er det visuelle hjelpemidlet. Når kommentarene er lagt inn, kan man ganske enkelt la elevene få tilgang til den videoen som er spilt inn. Eleven vil da se sin egen tekst samtidig som hun hører lærerens kommentarer og ser på hva læreren markerer i teksten.

JING PROJECT inneholder et svært brukervennlig og effektivt verktøy til dette.

Fra nettsiden: «The always-ready program that allows you to instantly capture images and videos—then share them with anyone. Jing is a great tool for adding basic visual elements to all of your online conversations.»

Adresse til nedlasting av produktet Jing : http://www.techsmith.com/download/jing/

Her er en kort bruksanvisning for bruk av programmet i tilbakemeldinger til skriftlige elevarbeid:

Finn fram den teksten du vil legge kommentarer inn på. NB. Det kan i prinsippet være hva som helst som du måtte ha på skjermen foran deg. Men gjerne en elevtekst.

1) Når du starter programmet, vises det som en liten «sol» øverst, midt på skjermen.

2) Når du peker på «solen», får du fram 3 alternativ.


3) Vi velger den til venstre, «trådkorset».

4) Du markerer med musa en bit av teksten ved å trykke og dra på skrå nedover;

Det er denne teksten du skal kommentere muntlig og det er det som eleven kommer til å høre.

5) Trykk på «Capture video» for å filme den tekstbiten du har markert.

Capture video

Det telles ned til opptak «Mic on» «4 – 3 – 2 – 1»

6) Når opptak pågår vises et animert rullefelt på hver side:

Musebevegelsene blir filmet, så det er smart å markere ord og vendinger du vil si noe om.

7) Trykk på pause for å stoppe midlertidig. Da kan du se etter flere ting du kan kommentere, eller kanskje du trenger en tenkepause?
På bildet ser du at opptaket kommer til å bli på max. 5 minutter og det er spilt inn 4 sekunder.

Når du er ferdig med kommentarene, må arbeidet ditt lagres og deles med eleven.
8) Trykk på «Finish».

9) Da blir filmen laget, og du får opp spørsmål om filnavn. (TIPS: Bruk oppgave og elevfornavn som navn på filmen.)

LAGRE OG DELE.
Alternativ 1: LAGRE PÅ DATAMASKINEN.

10) Du må også velge «Lagre». Filen blir lagret på datamaskinen. Velg en mappe det er naturlig å lagre i. (Se nedenfor om Screencast.com som et alternativ.)

Du ser at filnavnet blir .swf.

Hvis du vil spille av før du laster opp i en læringsplattform eller annet:
Spill av filen i nettleseren din. Trykk på filen og velg «Åpne i  ->  «Internet Explorer». (Eller en annen nettleser som har støtte for formatet.)

Last opp i it’s learning som en vanlig fil. Eleven vil se filmen når han trykker på ikonet eller filnavnet.

Alternativ 2: DELE MED LINK (URL)
Jeg synes likevel det beste er å laste opp til  Jing ved å velge «Share via Screencast.com». Filmen lastes opp og du får en unik web-adresse (URL) du kan gi eleven i skriveruta i it’s learning eller i en e-postmelding. Når eleven så trykker på linken, starter filmen med tilbakemeldingen.


Eksempler og forklaringer

How to Grade Papers using Google Docs and Jing

Mer om bruk av programmet:

Reklamer

* Les og bli klok

Lesing er en grunnleggende ferdighet. Alle må oppnå en viss leseferdighet for å greie seg i samfunnet. Det er mange måter å lese på og tekst forekommer i mange former og via mange medier. Lesing har forskjellige formål og vi bruker ulik teknikk etter som hvilken funksjon lesinga har.

Når det gjelder generell lesehastighet er det en ferdighet som krever hurtig avkoding og oppfatning av innholdet.

Det kan trenes opp.

Lesetrening eller øyetrening?

På  http://www.eyercize.com/practice/paste_read finner du et program hvor du kan lime inn en tekst og så prøve å lese i følge merkingen i teksten. Ett og ett ord farges gult etter en viss hastighet. Du kan stille inn hastigheten, ordmellomrom og andre ting. Det kan kanskje gå litt sport i å se hvor mye du kan øke farten i en og samme tekst? I det minste trener du øyet i å bevege seg langs ordene …

Innholdsoppfatning er ikke tema i dette programmet. Da trenger du en tekst med spørsmål til. Og så sjekker du om bruker svarer rett og sammenlikner med farten som er brukt.

Slik kan du gjøre:

1. Kopier en tekst du vil bruke som «test».
2. Trykk på «New».
3. Lim teksten inn i feltet.
4. Trykk på start. Les like fort som det gule beveger seg.

Forandre på innstillinger i menyen og prøv en gang til.
For å TRENE må man vel øke farten etter hvert?

Tekst fra nettsiden:

«… Reading is that one activity that we do every day but we don’t really practice. Most people learn the basics of reading in  kindergarten and never graduate to the next levels. You are probably using the same basic rudimental tools and techniques that you learned when you were 6. The average American person reads at an average speed of 180 to 240 words per minute and has done so since he was 16 years old. Does it make sense that we hit our best performance at age 16 and that we don’t improve much after that? Keep in mind less than 10% read at 400 words per minute and less than 1% faster than 600. …»


Rocket Reader

finner du på  http://www.rocketreader.com Her kan du teste din egen lesing – på engelsk riktignok! (Finnes tilsvarende på norsk?)
Først er det en tekst du leser. Noen spørsmål for å sjekke innhold. Så øver du inn litt teknikk. Og så test en gang til. -Ble det noe framskritt hos deg? Test din egen lesing her.

http://www.rocketreader.com/demo/flashDemo.html


Apps for Android og iPhone

Speed Reading Trainer Speed Reading Trainer  (demo og kjøpeutgave). «This speed reading app is a fun, effective and FREE way to increase your reading abilities.  This app uses the fundamentals of metaguiding and viewing exercises to train your eyes to process text quicker.  We have also included a diagnostic tool so you can check your progress as you read!»

Mine ordbilder Mine ordbilder  (demo og kjøpeutgave) » … er en applikasjon som hjelper deg med å øke lesehastigheten. Du vil lære deg å kjenne igjen hele ord, fremfor å måtte avkode ordene bokstav for bokstav…. «

Mine ordbilder er et lite program og trener bare noen få enkeltord.


Pageturner

http://www.pageturner.no/

Fra nettsiden:
«Pageturner er et lesetreningsprogram på nett som lærer deg å lese raskere og riktigere. Tester viser at de som gjennomfører kurset, dobler lesehastigheten – uten at det går ut over leseforståelsen. «

Ta en lesetest, så ser du hvordan det virker! Trykk der det står «Ta en lesetest».


Les om «Speedreading»

Mer stoff om lesing:

* Talesyntese er et flott verktøy for skoleelevene.

Kan «Fra tekst til tale» (text to speech) bli et nyttig hjelpemiddel for alle elevene våre?

På en dysleksitilpasset skole er programmer med støttefunksjoner for skriving og lesing en selvfølge for alle elevene.

Prediksjon betyr at det kommer opp forslag til skrivemåter. Hvis jeg skriver «jg» burde det komme opp forslag om «jeg» og «og» i bokmål.

Les mer fakta her (Lingit)

Yngre elever har svært god nytte av tekstopplesing og prediksjon. For eldre elever trenger vi mer støtte til rettskriving, bøyning og syntaks. Det betyr:

  • Småskole-elever trenger å få opp forslag til skrivemåter etter hvert som de skriver. De trenger også å få lest opp ordet med rett uttale med et enkelt tastetrykk når det er ferdig skrevet.
  • Eldre elever har et mye større ordforråd og opererer med større tekstmengder (mellom 400 og 1200 er ganske vanlig i ungdomsskolen.)  De trenger i tillegg til opplesing og prediksjon også kontroll av syntaks (setningsbygging) og tegnsetting og store bokstaver.

Gode gratis verktøy med engelsk tale

Det finnes massevis av morsomme «text-to-speech»-verktøy på Internett. Et Google-søk på «text-to-speech» (med anførsel, ja) gir ca 53.000.000 treff hos meg. Søk på text-to-speech (uten anførsel) gir ca 250.000.000 treff.

Et bra program med god tekstuttale på engelsk er det som heter Natural Reader. Det fungerer slik at du starter programmet og så finner du fram teksten du vil ha lest opp. Teksten har du i et Word-dokument, på ei nettside, i et program du bruker. Eller du vil ha lest opp ordene dine etter hvert som du skriver.

Skriv teksten og hold nede Ctrl mens du trykke 9 så får du høre teksten din. Ganske genialt enkelt.

Dessverre er det lassevis av reklame som kan poppe opp her, så hold tunga beint:

http://www.naturalreaders.com/download.htm

Installeringsfilen er på 8,8 MB.

På denne siden er det noen flere forslag:

5 Best Free Text to Speech Software

Gratis verktøy med norsk tale

Legg merke til at vi snakker om «tale-syntese» og ikke ordentlig tale. Stemmen er laget med en datamaskin.

1) Et program som fungerer godt og som er greit å bruke er eSpeak. Dessverre må du lime inn tekst i ruta for å kunne høre den. Du velger norsk språk ved å skrive «no» i lista over språkene som kommer opp ved installasjonen. En fordel med programmet er at du kan lagre den oppleste teksten som en lydfil. Du velger «speak.wav»  i menyen. Du kan velge mellom ulik lydkvalitet, opptil 48 kHz/16 Bit Stereo. Installeringsfilen er så lite som 1,8 MB. Pass på å velg «Win»-versjon, ikke «Source».

eSpeak finner du her

2) Et annet alternativ er stemmen Arne, som du kan laste ned herfra:

http://nyweb.lingit.no/nb/produkter/lingspeak-arne Filen heter «LingSpeak_0_9_356_0» og er på 25,9 MB. Etter installasjon finner du igjen programmet i snarvei-mappen «Lingspeak 0,9«, trykk på Lingspeak for å starte.

Stemmen til «Arne» får du opp i oversikten i programmer som Natural Reader og eSpeak. Husk å velge
Lingspeak Arne er et utviklingsprosjekt (og derfor gratis). Det inneholder noen kjente feil. Se på dem i Les Meg-filen.

«Arne», kan som sagt, brukes som en av stemmene i mange andre «text-to-speech»-programmer. Han leser også opp tekst som du har merket og kopiert. Prøv deg fram!


Det var noen gratis-løsninger … Disse produktene har selvsagt lite å stille opp mot de ordentlige programmene Voxit Budgie og Lingdys/Lingright.


De beste programmene

Voxit Budgie

Lingdys/Lingright