* Gi tilbakemelding med video

Å «rette» stiler

I skoleverket er det tradisjon for å gi elevene spesifikk tilbakemelding på arbeidet de har levert inn. De skal jo vite hvorfor de får akkurat den karakteren – hva det var som manglet på det perfekte resultatet. Og det viktigste er jo at de skal lære noe av tilbakemeldingen. Underveis i skoleåret må eleven flere ganger få tilbake arbeid der vurderinga er gjort på en måte de har nytte av meste gang de skal utføre noe tilsvarende.

Skriveverktøy

Mange steder er det vanlig at elevene leverer sine tekster i en skrive-editor, det vanligste er Microsoft Word. En av fordelene med litt avanserte skriveverktøy er stavekontroll og synonymordbok. Når teksten skal legges i et forum eller er et innlegg i sosiale media, er det ikke dumt om den har blitt godt «vasket» først. Så langt – så greit.

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger som er vanligst i forhold til skriftlig arbeid er sannsynligvis en kort, skriftlig kommentar med et eller annet hyggelig innhold for å oppmuntre eleven og ønske lykke til videre. Et lite hakk bedre blir det når det er nevnt ting i teksten som eleven har fått til bra og andre ting han kan arbeide mer med videre. I «gamle dager» leverte elevene tekster på papir. Læreren brukte en penn og markerte feilene. I mange tilfeller skrev man også inn positive kommentarer og forslag til forbedringer. Mange lærere har overført dette til vår digitale verden ved å laste ned innleverte digitale tekster og så sette inn merknader i teksten digitalt.  Og så får elevene tilbake en ny versjon av sin egen tekst, «pyntet» med lærerens røde markeringer – akkurat som i gamle dager. Dette er enkelt å få til  i skriveverktøyene til office-programmer som Open Office, hvor skriveverktøyet heter «Writer» og Microsoft Office, hvor skriveverktøyet heter Word. En variant av elevens etterarbeid kunne være at hun jobbet med den redigerte/kommenterte versjonen – gikk inn i teksten og endret den i forhold til lærerens tilbakemeldinger. Så er den klar for innlevering i ny og forbedret utgave.

Skriveprosessen

Vi må ikke unnlate å nevne at i en skriveprosess bør absolutt elevene samarbeide med hverandre. Da må man ha en strukturert rekkefølge på arbeidet,  og mulighet til å legge inn kommentarer til hverandre. dette er ganske vanlig og enkelt å få til i en læringsplattform, f.eks. «it’s learning»,  hvor et slikt element heter «Prosessorientert dokument».

Tilbakemeldinger med video er kanskje ikke så vanlig, men kan gi en ekstra dimensjon i kommunikasjon med elevene (selvsagt!). Det er mange måter å gjøre det på, jeg viser her en av metodene og linker til eksempler og forklaringer fra amerikansk virkelighet:

Skjermopptak som tilbakemelding

Programvaren lar deg gjøre videoopptak mens du kommenterer elevens skrivearbeid. Videoopptaket blir av elevens tekst, og dine markeringer med datamusen er det visuelle hjelpemidlet. Når kommentarene er lagt inn, kan man ganske enkelt la elevene få tilgang til den videoen som er spilt inn. Eleven vil da se sin egen tekst samtidig som hun hører lærerens kommentarer og ser på hva læreren markerer i teksten.

JING PROJECT inneholder et svært brukervennlig og effektivt verktøy til dette.

Fra nettsiden: «The always-ready program that allows you to instantly capture images and videos—then share them with anyone. Jing is a great tool for adding basic visual elements to all of your online conversations.»

Adresse til nedlasting av produktet Jing : http://www.techsmith.com/download/jing/

Her er en kort bruksanvisning for bruk av programmet i tilbakemeldinger til skriftlige elevarbeid:

Finn fram den teksten du vil legge kommentarer inn på. NB. Det kan i prinsippet være hva som helst som du måtte ha på skjermen foran deg. Men gjerne en elevtekst.

1) Når du starter programmet, vises det som en liten «sol» øverst, midt på skjermen.

2) Når du peker på «solen», får du fram 3 alternativ.


3) Vi velger den til venstre, «trådkorset».

4) Du markerer med musa en bit av teksten ved å trykke og dra på skrå nedover;

Det er denne teksten du skal kommentere muntlig og det er det som eleven kommer til å høre.

5) Trykk på «Capture video» for å filme den tekstbiten du har markert.

Capture video

Det telles ned til opptak «Mic on» «4 – 3 – 2 – 1»

6) Når opptak pågår vises et animert rullefelt på hver side:

Musebevegelsene blir filmet, så det er smart å markere ord og vendinger du vil si noe om.

7) Trykk på pause for å stoppe midlertidig. Da kan du se etter flere ting du kan kommentere, eller kanskje du trenger en tenkepause?
På bildet ser du at opptaket kommer til å bli på max. 5 minutter og det er spilt inn 4 sekunder.

Når du er ferdig med kommentarene, må arbeidet ditt lagres og deles med eleven.
8) Trykk på «Finish».

9) Da blir filmen laget, og du får opp spørsmål om filnavn. (TIPS: Bruk oppgave og elevfornavn som navn på filmen.)

LAGRE OG DELE.
Alternativ 1: LAGRE PÅ DATAMASKINEN.

10) Du må også velge «Lagre». Filen blir lagret på datamaskinen. Velg en mappe det er naturlig å lagre i. (Se nedenfor om Screencast.com som et alternativ.)

Du ser at filnavnet blir .swf.

Hvis du vil spille av før du laster opp i en læringsplattform eller annet:
Spill av filen i nettleseren din. Trykk på filen og velg «Åpne i  ->  «Internet Explorer». (Eller en annen nettleser som har støtte for formatet.)

Last opp i it’s learning som en vanlig fil. Eleven vil se filmen når han trykker på ikonet eller filnavnet.

Alternativ 2: DELE MED LINK (URL)
Jeg synes likevel det beste er å laste opp til  Jing ved å velge «Share via Screencast.com». Filmen lastes opp og du får en unik web-adresse (URL) du kan gi eleven i skriveruta i it’s learning eller i en e-postmelding. Når eleven så trykker på linken, starter filmen med tilbakemeldingen.


Eksempler og forklaringer

How to Grade Papers using Google Docs and Jing

Mer om bruk av programmet:

Reklamer

* Del nettsider med SCOOP.IT

Når jeg finner et interessant oppslag på Internett, «Scooper» jeg det – og det havner i samlingen min. Andre kan abonnere på eller følge min samling. Likedan kan jeg kan følge andre.  Jeg kan ha flere tema, men jeg har foreløpig bare ett: «IKT i skolen». Videre kan du dele innholdet ditt via Facebook, Twitter, Tumblr osv. Scoop.it er for meg en del av det mange nå kaller PLE. Det betyr veldig kort sagt at jeg lar andre hjelpe meg å lære om temaet mitt ved at jeg  lager et nettverk og samler ressurser jeg trenger. (Les på Wiki) Andre abonnementer  og personer jeg følger på FB, Twitter, WordPress osv. er også viktige.
Her finner du min samling av nettsider innenfor temaet «IKT i skolen».

Poenget med «Scoop.it» er med andre ord å filtrere ut nettsider innenfor bestemte tema. Fritekstsøk med en søkemotor kan oppleves lite funksjonelt og temmelig tungvint når du kan la andre lete for deg, slik du kan få det til i Scoop.it. Den enkleste måten å ta vare på en nettside kan for mange være å kopiere nettadressen (URL), trykke på «New Scoop» og lime inn URL-en  til oppslaget. Det kommer opp flere alternativ du kan fylle ut.
Likevel er det smartere å bruke den innebygde funksjonen.  Når du har lagt inn nøkkelord i temaet ditt, vil det komme opp forslag til nettsider basert på disse ordene.  Du trykker på «Scoop.it»-symbolet når det kommer opp en nettside du vil «scoope». I motsatt fall: «Discard».

Scoopit fungerer veldig fint på mobil og nettbrett. App til Android finner du HER  Dessuten må det nevnes at det finnes et Scoop.it-tillegg til nettleseren Google Chrome. (Jeg har ikke undersøkt muligheter i andre nettlesere.)

Du lager en konto ved å skrive inn ønsket epost og passord. Se på video for å finne ut hvordan det virker.

START HER

SE PÅ VIDEOEN (1:47) :

Se også på en En Scoop.it-side om Scoop.it

* Omvendt undervisning – «Flipped Classroom»

Hva er «omvendt undervisning»?

I følge  Rolf-Anders Moldeklev kan fenomenet forklares slik

«Kort fortalt går det ut på at elevene gjennomgår nytt stoff ved hjelp av videoforelesninger hjemme, for så å bruke tiden på skolen til å jobbe mer med stoffet. Fordelene er at elevene kan jobbe i sitt eget tempo – pause, spole tilbake eller se en video flere ganger. På skolen blir lærer mer frigjort til å gå rundt og veilede elevene og det er også rom for at elevene kan bruke mer tid til å jobbe aktivt og gjerne med praktiske oppgaver på skolen.»
(Sitat fra http://moldeklev.wordpress.com/2011/10/12/omvendt-undervisning-flipped-classroom/)

«Flipped Cassroom» –  En video-forklaring av Roger Markussen og BjørnOve Thue


Andre ressurser:

Lektor Thues tavle
The Flipped Class Network
Vodcasting and the Flipped Classroom
Khan Academy
Omvendt undervisning, Del og Bruk
Omvendt undervisning
Khan Academy:  Resource Overview (Youtube) 

Roger Markussen har opprettet en gruppe på Del og bruk for omvendt undervisning. Samme gruppe har side på Facebook.


Noen fordeler med omvendt undervisning (sakset fra denne siden):

 • Elevene får mer tid med læreren (Egentlig blir leksetiden med lærer!)
 • Elevene kan pause, spole, se på nytt etc…
 • Elevene ser presentasjonen når de har tid og overskudd til å følge med
 • Elevene kan repetere undervisningen når de vil
 • Elever som er borte kan enkelt ta igjen det tapte
 • Differensiering med mange forskjellige undervisningsopplegg er fullt mulig samtidig
 • Elever som raskt har skjønt et tema kan gå videre i pensum
 • Elever som trenger litt mer tid på et tema kan styre dette litt selv
 • Man får bedre tid til å variere
 • Elever som ikke liker å spørre om hjelp kan se videoeksempler eller teori med øreklokker i timen
 • Foreldre kan lettere hjelpe barnet med en videoforelesning enn å løse oppgaver
 • Dersom læreren er borte er elevene likevel forberedt på stoffet når de får en vikar
 • Genialt som oppsummering før prøver
 • Elevene er forberedt på undervisningstemaet før de møter i timen
 • Læreren får bedre mulighet til å reflektere over presentasjonen av nye tema før timen
 • Læreren trenger bare å spille inn hvert tema en gang
 • Han/hun kan pusse litt på det fra gang til gang slik at det blir bedre
 • Det kan brukes i flere klasser som har det samme faget
 • Det kan selvfølgelig brukes om fra år til år (Som frigjør tid som læreren kan bruke til å lage flotte undervisningsopplegg)
 • Læreren får tid til å prate med hver elev (underveisvurderinger, elevsamtaler, oppgavehjelp, osv)
 • Fordel for vikarer å komme til timer hvor elevene har forberedt seg på temaet før timen
 • Klasserommet blir en læringsarena istedenfor en undervisningsarena. Samtalen og den menneskelige relasjonen trer frem i undervisningen
 • Videoene kan enkelt deles mellom lærere
 • Sammen med tilbakemeldinger fra elever kan dette bidra til at undervisningsvideoene blir bedre og bedre etter som tiden går
 • Det blir lettere et større fokus på at eleven må lære faget – ikke læreren som skal lære elevene faget

Ting å tenke på (sakset fra samme sted)
Det er noen ting som er viktige å tenke gjennom før man hopper i gang med omvendt undervisning. Her følger noen punkter:

 • En dårlig presentasjon blir ikke bedre av å være på video! Den blir fort verre fordi flere elever kan komme til å se den flere ganger
 • Ikke alle temaer passer å presentere som en videosnutt. Viktig å tenke gjennom hva som passer (også viktig å få tilbakemeldinger fra elevene!)
 • Når læreplanen endres blir det viktig å erstatte videoer som ikke lenger er relevante
 • Noen elever liker ikke den passive presentasjonsformen det er å se på video
 • Det skjer stadig vekk at elever ikke har sett videoleksene før timene (Du trenger et undervisningsopplegg som tar høyde for dette)
 • Elevene bør ha god nettilgang hjemme (Det bør være mulig å laste ned videoene lokalt for de som ikke har)
 • Alle elevene bør ha øreklokker
 • Tenk nøye gjennom tidsbruken elevene må ha med videoforelesninger hjemme. Jeg tror det er viktig å ikke overbelaste, da elevene kan bli negative til strukturen
 • Lag videoer som baserer seg på temaer og ikke på kapitler i den boka du bruker nå (det kan endre seg)
 • Lengden på videoen bør være kort
 • Du trenger tid, programvare og stille lokaler for å lage videoene

Teoripresentasjonen er den samme for alle elevgrupper. Tilpasningen må gjøres ved å variere klasseromsundervisningen.

Her finner du videoer:

Yotube – Robbinor

Youtube – Mattehjelp 9

https://skranevatnetikttips.wikispaces.com/

Youtubekanal – Mattehjelp (2009)

Mattevideo.no

Youtube – Roger Markussen

Åretta Ungdomsskole, IKT og matematikk – Geogebra og Excel.


Related articles


Mine vidoer

Disse tre videoene nedenfor er tatt opp ved å skrive med høyre hånd og holde mobiltelefonen i venstre hånd… Ganske tungvint og vanskelig. Men enkelt å laste opp på Youtube rett etter opptak!
På Youtube kan du velge hvor synlig/offentlig videoen skal være. Du kan publisere med link, for eksempel. Da trenger deltakerne linken for å kunne se.
Det er mye bedre å prøve en løsning med f.eks. Camtasia eller My Screen Recorder!

 1. http://www.youtube.com/watch?v=sqEmixCt1Kw&feature=plcp
 2. http://www.youtube.com/watch?v=mXQ7ch9mLxE&feature=channel&list=UL
 3. http://www.youtube.com/watch?v=drU7nVq0dqw&feature=channel&list=UL

Mine eksempler

Jeg har prøvd ut videoer i matematikkundervisning på ungdomsskolen.

Slik lyder oppgavene mine 8.klassinger fikk den aller første gangen (Tittelen var VIDEOLEKSE):
NB. Videoen vi brukte lånte vi på Youtube, siden temaet var «Vei, fart,tid» og vi ikke hadde laget noen selv på vår skole.

 • Se på videoen en eller flere ganger hjemme. (Se gjerne sammen med andre, en forelder kanskje?)
  FILM: VEI, FART, TID *

  Skriv en egenvurdering i korte punkter. 70-100 ord er passelig:

 • 1) Hva synes du om videoen?
  (En bra opplevelse? God teknisk kvalitet? For lang/for kort?)2) Hva lærte du av videoen?
  (Skriv i korte punkter det du lærte.)

  3) Hva var vanskelig å forstå – eller – hva trenger du mer forklaring på?
  (Skriv opp hva du kan trenge mer forklaring av en lærer på. Hva bør læreren din vise deg eller forklare deg om dette temaet?)


Her er sjekkpunkter for deg som har tenkt å sette i gang med Omvendt Undervisning – hentet fra Futurelabs:

 • An understanding of how the flipped classroom has developed
 • Learn how to develop your own flipped classroom
 • Design trial lessons to take back to your own school
 • Develop your own toolbox of techniques for your classes
 • Network and discuss ideas with teachers from other schools
 • Hear examples of how other schools are using flipped classrooms to improve the learning experience
 • Understand ways to capture, review and assess pupil performance

http://www.futurelab.org.uk/what-we-do/events/cpd-workshop-flipped-classroom

* Tracking the trackers (Storebror ser deg)

Collusion
er et nytt tillegg fra Mozilla. Du kan legge det til nettleseren Firefox, og da får du muligheten til se hvilke nettsider som følger deg på nettet. Les artikkelen her.
CEO Gary Kovacs says:“Collusion will allow us to pull back the curtain and provide users with more information about the growing role of third parties, how data drives most Web experien
ces, and ultimately how little control we have over that experience and our loss of data.”

I seinere utgaver av Collusion vil det bli bli koblet til verktøy som TrackerBlock, slik at brukere effektivt kan stoppe eller tillate ‘trackers’ å følge dem.
Det vil også bli laget en database over følgere – brukere anbefales å la tillegget sende anonyme data slik at dette kan brukes for å finne ut mer om dette.
Les mer: http://www.digitaljournal.com/article/320601#ixzz1woWW93UM
Bilde:
http://www.digitaljournal.com/image/108374 


Ta også en kikk på Adblock

Se på Youtube


Min Collusion

Her ser du min Collusion etter noen minutter ved PC-en når jeg bruker Firefox:

Google Analytics

Vet ikke om dette fra Google er gode nyheter?

«… nettanalyse som gir god innsikt i nettstedtrafikken og effektiv markedsføring. … Med Google Analytics er du bedre forberedt på å skrive bedre målrettede annonser, styrke markedsføringstiltak og lage nettsteder som gir flere konverteringer.»

Bildet: Utsnitt fra kildekoden du kan sette inn på nettsidene. Koden har til hensikt å overvåke nettsiden, registrere brukerne og følge siden. Dermed kan du oppdage hvilke preferanser de forskjellige brukerne har.

http://www.google.com/intl/no/analytics/


OPT OUT FROM ONLINE BEHAVIORAL ADVERTISING (BETA)

http://www.aboutads.info/

http://www.aboutads.info/choices/#completed kan du få oversikt over hvilke firma som viser reklame i din nettleser:

«… find out more about a participating company. To opt out from interest-based ads by one or more companies, check the box(es) in the «Select» column…»

Her kan du velge hvilke selskaper som skal få vise deg reklame. Det er 104 deltakende virksomheter med i aboutads.info. Jeg ser at det er 6 av dem som leverer tilpassete annonser til min nettleser.
 

Tilpassete annonser
Sjekk annonseinnstillingene i Google:

 «Dine interesser er knyttet til en informasjonskapsel for annonsering som lagres i nettleseren. Hvis du ikke ønsker å lagre interessene dine, kan du velge det bort nedenfor.»

Gå inn på nettsiden og gjør dine valg.

Hvilket forhold har du til reklame? Ønsker du å motta «tilpassete annonser»?
Du kan installere en plugin som til nettleseren Chrome ved å gå inn på denne siden.
Du kan endre innstillinger for nettsteder generelt på denne siden.


Denne søkemotoren påstår følgende:

 – don’t get tracked when searching.
Use DuckDuckGo  instead.
Add to IE

Privacy is just one of many reasons why it’s awesome. 
http://donttrack.us/ 

– og den funker bra, faktisk. Prøv den …